Posługa

  1. Posługa w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Świętej Katarzyny
    • Msze święte są odprawiane codzienne w klasztornej kaplicy Regina Coeli o godzinie 7:00
  2. Posługa w Szpitalu Powiatowym
    • Msze święte są odprawiane w kaplicy szpitalnej w każdą sobotę o godzinie 14:00
  3. Posługa w Zakładzie Karnym w Braniewie