Opracowania

Piotr Gursztyn

BRANIEWSKA FARA ŚWIĘTEJ KATARZYNY

ks. Jacek Wojtkowski

Powojenne losy kościoła św. Katarzyny w Braniewie w świetle archiwaliów wojewódzkiego konserwatora zabytków w Olsztynie

ks. Marek Jodkowski

Troska o stan materialny kościoła pw. św. Katarzyny w Braniewie XIX i połowie XX wieku