Bł. Regina Protmann

protmanregina

Pochodząca z Braniewa założycielka Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny, oddała się całym sercem dziełu odnowy Kościoła na przełomie  XVI i XVII w. Jej działalność płynąca z umiłowania Pana Jezusa ponadwszystko, przypadła na czasy po Soborze Trydenckim. Czynnie włączała się w posoborową reformę Kościoła, wielkodusznie pełniąc pokorne dzieło miłosierdzia. Założyła zgromadzenie, które łączyło kontemplację Bożych tajemnic z opieką nad chorymi w ich domach oraz z nauczaniem dzieci i młodziezy żeńskiej. Szczególnie wiele uwagi poświęciła duszpasterstwu kobiet. Zapominając o sobie, błogosławiona Regina dalekowzrocznym spojrzeniem obejmowała potrzeby ludu i Kościoła. hasłemjej życia stały się słowa: „Jak Bóg chce”. Żarliwa miłość przynaglała ją do pełnienia woli Ojca Niebieskiego, na wzór Syna Bozego. Nie lękała się podejmować krzyż codziennej służby, dając świadectwo Chrystusowi zmartwychwstałemu.

Jan Paweł II ( z homilii podczas Mszy św. beatyfikacyjnej Warszawa, 13.06.1999 r.)

strona internetowa ZGROMADZENIA http://katarzynki.org.pl/